Kyrkokonferenskör 2020

Välkommen att vara med och sjunga i årets konferenskör i Malmö.

Kyrkokonferenskören

Kören medverkar i fredagens och lördagens kvällsgudstjänster i Baltiska Hallen. Som föranmäld körsångare förbereder du dig med hjälp av noter och övningsfiler, som från den 15 april finns tillgängliga för nerladdning på: equmeniakyrkan.se/sjungkonferens20

Kören leds av Eva Kunda Neidek. En skön och medryckande repertoar utlovas, på en rimlig och lagom nivå! Vi övar i Stadionkyrkan (tvärs över gatan) parallellt med konferensens förhandlingar:

Tors 21/5 15.15–17.00

Fre 22/5 15.15–16.30 (+ soundcheck i Baltiska hallen kl 17.15)

Lör 23/5 10.00–12.00 (+ soundcheck i Baltiska hallen kl 16.45)

Det är bra om du är med på alla övningstillfällen, men skulle det krocka med annat är du välkommen att vara med så mycket du kan. Kören medverkar i gudstjänsterna på fredag och lördag kl 19.00.

Anmäl dig via Equmeniakyrkans hemsida: equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens

Frågor? eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu

Eva Kunda Neidek