Skapa dialog – bygga fred i Pakistan

I Pakistan är de kristna en minoritet. Genom Christian Study Center (CSC) får kyrkan hjälp att nå ut till sin omvärld. Förutsättningarna för fred och ett hållbart samhälle i Pakistan skapas bland annat genom dialog och möten mellan religiösa grupper.

Idag finns det goda exempel i vårt samhälle, på platser och sammanhang där människor från olika bakgrund kan mötas. Vi hittar dessa platser i Sverige och vi hittar dem hos våra samarbetspartners runt om i världen.

En sådan plats är Christian Study Center (CSC) i Pakistan. CSC är en ekumenisk ideell organisation som i år firar 50 år. Där möts människor till seminarier och kurser för att på olika sätt vara med och bygga fred genom att minska konflikter mellan religiösa grupper och att lyfta minoriteters rättigheter. Under flera år har Equmeniakyrkan med bl a stöd från Sida haft förmånen att stödja CSCs arbete.

Organisationens tre mål är:
• Att hjälpa kyrkorna i Pakistan, i deras försök att få en bättre förståelse för förhållandet mellan islam och kristendom och att vara en kristen kyrka i en muslimsk stat.
• Att uppmuntra till och genomföra akademisk forskning om förhållandet mellan islam och kristendom i Pakistan.
• Att uppmuntra dialog, främja ömsesidig förståelse, fredlig samexistens och främja samarbete inom olika områden för att på så sätt bygga en fredlig pakistansk nation.

I det komplexa samhälle som Pakistan är har CSC erfarit att om gemenskap och tillit ska uppstå mellan människor krävs att människor möts och lär känna varandra. I mötet utgår de från det som förenar snarare än det som skiljer. Om väl tilliten finns kan fredsbygget få fäste och växa.
Vi ser att den kunskap och de erfarenheter som CSC har erövrat i Pakistan också kan hjälpa Equmeniakyrkan i vårt mångfaldsarbete i Sverige.

Tillsammans med Svenska kyrkan samarbetar också Equmeniakyrkan med Church of Pakistan (Rawind stift). Här ingår bl a kvinnocentret Talitha Kumi Welfare Society. Equmenia stödjer också en söndagsskola med fokus på att lära barn att ta hand om miljön.

Ladda ned berättelsen som pdf

Fler berättelser