Skapelsetid 2019

Idag, 1 september börjar Skapelsetid – En speciell tid för bön och för att mötas i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisa och hopp. I Sverige uppmanar Sveriges Kristna Råd alla kyrkor och samfund att delta tillsammans med kyrkor i hela världen och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö och hållbarhetsengagemang. I årets Skapelsetid finns ett speciellt fokus på den biologiska mångfalden – livets väv.

Idag, 1 september börjar Skapelsetid – En speciell tid för bön och för att mötas i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisa och hopp. Skapelsetid pågår till 4 oktober. Det är ett mycket brett samarbete mellan såväl de protestantiska kyrkorna som Katolska kyrkan och den Ortodoxa gemenskapen.

I Sverige uppmanar Sveriges Kristna Råd alla kyrkor och samfund att delta tillsammans med kyrkor i hela världen och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö och hållbarhetsengagemang. I årets Skapelsetid finns ett speciellt fokus på den biologiska mångfalden – livets väv.

”Vi behöver gå lättare fram på jorden. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster.

Vi är alla inbjudna att under Skapelsetid be och visa vår omsorg om planeten och dess liv. Låt oss i våra olika traditioner och med våra olika uttryckssätt formulera oss i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisan och hoppet. Ge oss tid till eftertanke kring livets förutsättningar och hur vi bäst kan skydda och vårda livets väv”.

Läs mer på SKR:s webbsida

Användbara länkar

Season of Creations – World Council of Churches (engelska)

Season of Creaton – global webbsida (engelska)

Brev från kyrkoledare (engelska)