Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Bön i Betania

Bönen är grunden i relationen med Gud och Jesus säger på flera ställen att gemensam bön gör stor skillnad. Bönen förvandlar både bedjaren och situationer. Därför välkomnar vi dig att vara med och be! Ta med fikakorg så börjar vi med gemenskap runt fikat och sedan fortsätter vi med...

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Sticka och skicka i Betania

Välkommen till en stund av gemenskap och handarbete (för dem som vill). En del stickar tröjor och annat som skickas till hjälpbehövande världen över via EFK's missionsarbete. Ta med fikakorg.

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Församlingsmöte efter gudstjänsten i Betania

Efter gudstjänsten möts Equmeniakyrkan Skara till församlingsmöte. Hur går tankarna efter församlingsdagens samtal? Vad beslutades på Equmeniakyrkans kyrkokonferens? Hur ser ekonomin ut? Ja, det är några av frågorna som tas upp. Välkommen!

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Musikgudstjänst ”Minns du sången” med nattvard i Betania

Kom med och sjung! Denna gudstjänst formas utifrån flera olika sånginslag. Mikael Börjesson håller i trådarna och Birgitta Svensson och Anna-Lena Svensson är några av musikanterna. Det blir även nattvardsfirande med särkalk, (dvs var och en får ett eget litet glas för att minska smittrisk).

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Bön i Betania

Bönen är grunden i relationen med Gud och Jesus säger på flera ställen att gemensam bön gör stor skillnad. Bönen förvandlar både bedjaren och situationer. Därför välkomnar vi dig att vara med och be! Ta med fikakorg så börjar vi med gemenskap runt fikat och sedan fortsätter vi med...

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Sticka och skicka i Betania

Välkommen till en stund av gemenskap och handarbete (för dem som vill). En del stickar tröjor och annat som skickas till hjälpbehövande världen över via EFK's missionsarbete. Ta med fikakorg.

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Missionsgudstjänst med Hans Lidstrand i Betania

Välkommen att fira gudstjänst i Betania, Vasagatan 10. Denna söndag predikar Hans Lidstrand som är insamlingsansvarig på EFK (Evangeliska frikyrkan). Henrik Andersson är mötesledare och det blir insamling till EFK's arbete i andra länder. Och - för första gången på länge serveras det kyrkkaffe efter gudstjänsten!

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Gudstjänst i Betania

Välkommen att fira gudstjänst i Betania, Vasagatan 10. Jörgen Eklund predikar, Karin Dahlström dansar lovsångsdans och Helén Stenfelt Gustavsson är mötesledare.

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Öppen kyrka i Betania

Betania håller kyrkan öppen för egen andakt och möjlighet till samtal kl 15-18.00. Välkommen dit, Vasagatan 10.

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Öppen kyrka i Betania

Betania håller kyrkan öppen för egen andakt och möjlighet till samtal kl 15-18.00. Välkommen dit, Vasagatan 10.

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Julförsäljning i Betania

Passa på att hitta julklappar eller egen uppbyggelse - Betania dukar upp både nyheter och mer välkända böcker, almanackor och julkort. Materialet kommer från bokhandeln Nya Musik i Jönköping och finns i Skara i en vecka. Tillsammans med böckerna finns även varor från Threads of hope Athen. Välsydda väskor, förkläden,...

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Julförsäljning i Betania

Passa på att hitta julklappar eller egen uppbyggelse - Betania dukar upp både nyheter och mer välkända böcker, almanackor och julkort. Materialet kommer från bokhandeln Nya Musik i Jönköping och finns i Skara i en vecka. Tillsammans med böckerna finns även varor från Threads of hope Athen. Välsydda väskor, förkläden,...