Skara missionskyrka

Bön i Missionskyrkan

Välkommen att be tillsammans. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar och ber till Gud. Kom och var med - sitt tyst eller dela dina tankar och böner. Bön förvandlar bedjare och situationer och hjälper oss att se på livet ur Guds perspektiv.

Skara missionskyrka

Bön i Missionskyrkan

Välkommen att be tillsammans. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar och ber till Gud. Kom och var med - sitt tyst eller dela dina tankar och böner. Bön förvandlar bedjare och situationer och hjälper oss att se på livet ur Guds perspektiv.

Skara missionskyrka

Bön i Missionskyrkan

Välkommen att be tillsammans. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar och ber till Gud. Kom och var med - sitt tyst eller dela dina tankar och böner. Bön förvandlar bedjare och situationer och hjälper oss att se på livet ur Guds perspektiv.

Skara missionskyrka

Bön i Missionskyrkan

Välkommen att be tillsammans. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar och ber till Gud. Kom och var med - sitt tyst eller dela dina tankar och böner. Bön förvandlar bedjare och situationer och hjälper oss att se på livet ur Guds perspektiv.

Skara missionskyrka

Bön i Missionskyrkan

Välkommen att be tillsammans. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar och ber till Gud. Kom och var med - sitt tyst eller dela dina tankar och böner. Bön förvandlar bedjare och situationer och hjälper oss att se på livet ur Guds perspektiv.

Skara missionskyrka

Bön i Missionskyrkan

Välkommen att be tillsammans. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar och ber till Gud. Kom och var med - sitt tyst eller dela dina tankar och böner. Bön förvandlar bedjare och situationer och hjälper oss att se på livet ur Guds perspektiv.

Skara missionskyrka

Bön i Missionskyrkan

Välkommen att be tillsammans. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar och ber till Gud. Kom och var med - sitt tyst eller dela dina tankar och böner. Bön förvandlar bedjare och situationer och hjälper oss att se på livet ur Guds perspektiv.

Skara missionskyrka

Bön

Välkommen till en stund av bön. Bön är främst att vara nära Gud och att mötas till bön gör det lättare att koncentrera sig. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar Gud och ber för smått och stort. Välkommen!

Skara missionskyrka

Bön

Välkommen till en stund av bön. Bön är främst att vara nära Gud och att mötas till bön gör det lättare att koncentrera sig. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar Gud och ber för smått och stort. Välkommen!

Skara missionskyrka

Bön

Välkommen till en stund av bön. Bön är främst att vara nära Gud och att mötas till bön gör det lättare att koncentrera sig. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar Gud och ber för smått och stort. Välkommen!

Skara missionskyrka

Bön

Välkommen till en stund av bön. Bön är främst att vara nära Gud och att mötas till bön gör det lättare att koncentrera sig. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar Gud och ber för smått och stort. Välkommen!

Skara missionskyrka

Bön

Välkommen till en stund av bön. Bön är främst att vara nära Gud och att mötas till bön gör det lättare att koncentrera sig. I all enkelhet delar vi böneämnen, tackar Gud och ber för smått och stort. Välkommen!