Skara missionskyrka

Bibelsamtal

Välkommen med och läs bibeln tillsammans. Vi läser ur Lukasevangeliet och samtalar om texten under Annica Lindahls ledning. Inga förkunskaper krävs och alla frågor är välkomna. Ta med eget fikabröd så börjar vi med kaffe.

Skara missionskyrka

Gudstjänst på Tacksägelsedagen – skördefest

På Tacksägelsedagen tackar vi Gud för årets gröda. Du som vill får gärna bidra med något av årets skörd att smycka kyrkan med. Efter gudstjänsten säljer vi det till förmån för Equmeniakyrkans och EFKs arbete i andra länder. I gudstjänsten medverkar Annica Lindahl, Lisbeth Ahlman och Lars Gurne med flera.

Skara missionskyrka

Alphakurs

Vi lever i en tid som väcker frågor. – Vad är egentligen meningen med livet? Var kommer all ondska ifrån? Om Gud finns, varför gör han inget? När livet rullar på kan...

Planteringen

Scouter

Välkommen med i en spännande scouthöst! Vi är på Planteringen till och med 10 november, v. 45. Scoutmötena är kl 18-19.30 1/9 Terminsstart 15/9 Mästerkockarna vid elden 22/9 18.00 Equmenias årsmöte i Missionskyrkan 29/9 Skattjakt 2/10 OBS Lördag – familjescouting. Utflykt med kanotpaddling planeras 13/10 Wood Craft 27/10 Fullt ös med Jeriko 10/11 Mörkerspårning…. Ta med en ficklampa 24/11...

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Musikgudstjänst ”Minns du sången” med nattvard i Betania

Kom med och sjung! Denna gudstjänst formas utifrån flera olika sånginslag. Mikael Börjesson håller i trådarna och Birgitta Svensson och Anna-Lena Svensson är några av musikanterna. Det blir även nattvardsfirande med särkalk, (dvs var och en får ett eget litet glas för att minska smittrisk).

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Församlingsmöte efter gudstjänsten i Betania

Efter gudstjänsten möts Equmeniakyrkan Skara till församlingsmöte. Hur går tankarna efter församlingsdagens samtal? Vad beslutades på Equmeniakyrkans kyrkokonferens? Hur ser ekonomin ut? Ja, det är några av frågorna som tas upp. Välkommen!

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Sticka och skicka i Betania

Välkommen till en stund av gemenskap och handarbete (för dem som vill). En del stickar tröjor och annat som skickas till hjälpbehövande världen över via EFK's missionsarbete. Ta med fikakorg.

Skara missionskyrka

Alphakurs

Vi lever i en tid som väcker frågor. – Vad är egentligen meningen med livet? Var kommer all ondska ifrån? Om Gud finns, varför gör han inget? När livet rullar på kan...

Betaniakyrkan, Vasagatan 10

Bön i Betania

Bönen är grunden i relationen med Gud och Jesus säger på flera ställen att gemensam bön gör stor skillnad. Bönen förvandlar både bedjaren och situationer. Därför välkomnar vi dig att vara med och be! Ta med fikakorg så börjar vi med gemenskap runt fikat och sedan fortsätter vi med...

Skara missionskyrka

Cafégustjänst med söndagsskola

Dagens gudstjänst flyttar ut i kaffesalen och innehåller fika och tid för samtal mitt i gudstjänsten. Annica Lindahl och Jörgen Eklund delar tankar. Lars Gurne sitter vid pianot och Monika Eklund tar hand om barnen i söndagsskolan. Välkommen!

Skara missionskyrka

Alphakurs

Vi lever i en tid som väcker frågor. – Vad är egentligen meningen med livet? Var kommer all ondska ifrån? Om Gud finns, varför gör han inget? När livet rullar på kan...

Planteringen

Scouter

Välkommen med i en spännande scouthöst! Vi är på Planteringen till och med 10 november, v. 45. Scoutmötena är kl 18-19.30 1/9 Terminsstart 15/9 Mästerkockarna vid elden 22/9 18.00 Equmenias årsmöte i Missionskyrkan 29/9 Skattjakt 2/10 OBS Lördag – familjescouting. Utflykt med kanotpaddling planeras 13/10 Wood Craft 27/10 Fullt ös med Jeriko 10/11 Mörkerspårning…. Ta med en ficklampa 24/11...