Vill du veta mer om våra årsmöten?

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 januari, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Helgen den 10-11 mars hade vi årsmöte gånger två i Skårekyrkan. Lördag 10/3 hade   Equmenia Skårekyrkans årsmöte. Församlingen hade sitt årsmöte på söndagen 11/3.

Våra årsmöten är viktiga möten där vi stakar ut vägen framåt för vår förening och vår församling. Vi är glada och tacksamma för allt engagemang som finns i vår församling och förening och ber om att kommande verksamhetsår också ska få bli betydelsefullt för alla som finns i vår verksamhet.

Vill du läsa de dokument som låg till grund för våra årsmöten kan du klicka på länkarna nedan.

Här finns möteshandlingar för Equmenias årsmöte.

Verksamhetsberättelse 2017 Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning 2017

Dagordning förr Equmenia Ska?r ekyrkans årsmöte 2018-2
Här finns möteshandlingar för församlingens årsmöte.

Förslag till dagordning årsmöte 2018

Årsbokslut 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Budget för verksamhetsår 2018

Valberedningens förlag till årsmötet 2018