Skårekyrkan söker ungdomsledare

Publicerat 

Är du intresserad av att jobba med barn och ungdomar?
Vill du dela med dig av din kristna tro?
Vill du vara med och leda människor till en tro på Jesus?