Completorium – kvällsbön

Publicerat 

Tidebön är en bestämd tid för bön där man ber fyra gånger om dagen. Man tar hjälp av Psaltarens texter, men även skrivna böner och andra texter. Detta sätt att be har sina rötter i den tidiga kyrkan.
Completorium – ordet betyder fullbordan – är en del av tidebönen och den som hålls före sänggåendet och fullbordar därmed dagens bön. Bönerna läses gärna växelvis mellan ledare. Bönerna läses i lugnt tempo med paus mellan varje stycke för att ge ett lugn och tid för eftertanke i bönen.

Vi tänkte att vi under hösten skall bjuda in till Completorium i Skårekyrkan kl. 21 varje onsdag ojämna veckor med start 12 september, där man kan komma och få stilla ner sig inför nattens vila. Completorium tar ca 20 minuter och det skall även finnas möjlighet till förbön efter Completorium för den som vill.

Välkommen till en stund av stillhet.