Djup, tid och tunna ställen

Författaren Are Norrhava är präst i Katarina församling i Stockholm och meditationslärare. Han medverkar regelbundet i Helgsmål och Tankar för dagen i P1. Han har nyligen kommit ut med boken Djup tid och tunna ställen – Om vår tids andlighet och livets genomskinlighet.

Utifrån sina upplevelser resonerar han om vad Gud kan betyda för oss idag. Kan man välja sina rötter och sin identitet? Kan yta och glamour förenas med andligt djup? Kan kärleken till Beyoncé jämföras med kärleken till Gud?

Med en stadig förankring i kristen tradition – med förebilder som Martin Luther,
Nathan Söderblom och de kristna kelterna, men också inspirerad av röster som den
amerikanska pastorn Nadia Bolz-Weber och franciskanermunken Richard Rohr – ger
Are Norrhava oss verktyg för att se heligheten i vår vardag.
”När jag får kontakt med djupet inom mig, då händer också något med mitt sätt att
möta dig.” Are Norrhava

Are besöker oss den 30 mars. Det börjar kl. 15:00 i Sockenstugan. Det blir avbrott för samtal, och fika serveras ca kl. 17:00. Eftermiddagen avslutas med Helgmålsbön kl.18:00 i Grava kyrka.