Retreatdag med temat Gud andas med mig

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 februari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ta chansen och pröva på en retreatdag?
Ordet retreat betyder att dra sig tillbaka. Syftet med retreat är att lägga arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Dagen inleds med kort information och sedan firar vi nattvard och i samband med den går vi in i tystnad.

Dagen följer sedan en rytm med bön vid vissa tider, kl. 12 och kl. 15:30, så kallad Tidebön. Däremellan finns möjlighet till att meditera över en bibeltext, vara i stillhet och bön, ta en promenad. Det kommer också finnas möjlighet till enskilt samtal.

När?            Lördag 2/3 kl. 08.00-16.00
Var?            Skårekyrkan
Ingår?         Frukt, lunch, fika, kaffe och te.
Kostnad?    Ingen kostnad för deltagande, men möjlighet kommer finnas att ge en frivillig gåva.
Ta med?     Bibel, anteckningsbok och inneskor.

För att alla ska få ut så mycket som möjligt av dagen så är antalet platser begränsade denna dag.
Anmälan görs till anna.bengtsson@skarekyrkan.se eller till Anna Bengtsson på 073-912 00 26 senast onsdag 27/2.