Påsken i Skårekyrkan

Skärtorsdagen kl. 19 Getsemaneandakt Det nya förbundet.
Vi delar enkel förtäring runt bordet medan vi läser och samtalar om texterna inför påsken.
Vi delar också nattvardens gåvor med varandra.

Långfredagen kl. 11:00 Gudstjänst Korset.
Betraktelse över Långfredagens texter, Anna Bengtsson.
Sång och musik med Alicia Almer och Torbjörn Strand.

Påskdagen kl. 11:00 Gudstjänst Kristus är uppstånden.
Predikan Anders Persson, sång av Pia och Magnus Aronsson.