Årsmöte

Den 8 mars 2020 kl 10.00.

Ett viktigt tillfälle att påverka och medverka i allt som rör församlingens uppgifter och uppdrag.

11:00 Gudstjänst

Årsmötet fortsätter efter kyrkkaffet.