Klimatfasta

Paus.

Det är något vi alla behöver i livet och fastetiden är en gåva till en alltmer stressad och stressande kultur. Den är en inbjudan att under en begränsad tid testa en annan livsstil – enkelhetens och eftertankens.

 

Fastan är en av kyrkans äldsta andliga övningar. Det är en metod som finns i flera religioner. Den kristna fastan har inget med kroppsvikt att göra, det är en metod att flytta fokus från mig själv och mitt eget till min relation med Gud och mina medmänniskor.

Den kristna fastan behöver inte ha något med mat att göra, poängen är att tiden, den mental energin och tillgångarna som frigörs används till att ge näring åt relationen med Gud och våra medmänniskor.

I fastetiden blir jag synlig för mig själv och för Gud, och Gud blir mer synlig för mig.

 

Fastan slutar i och med påskdagen, uppståndelsedagen. Två dagar tidigare har Jesus dött och begravts men nu lever han igen! Detta är kyrkans största festdag. Fastan är också en förberedelse in för denna stora fest!

Läs mer om fastan på Equmeniakyrkans hemsida. Fastan

Spela scouternas bingo om fasta Scoutbingo

Fastekalender