Äntligen! Fysiska gudstjänster.

23 augusti drar vi igång en ny termin i Skårekyrkan och vi hoppas och tror att vi ska kunna ha fysiska gudstjänster på ett tryggt sätt!

Jämna veckor kommer vi ha en mer traditionell, men något förkortad, 11-gudstjänst samt en temagudstjänst kl. 18.00. Ojämna veckor har vi istället ”Öppen kyrka” 10-12, kyrkan är öppen och du är välkommen att tända ljus och be i stillhet. Max 50 personer i lokalerna och vi sitter glest i bänkarna. Förmiddagsgudstjänsten jämna veckor hoppas vi ha möjlighet att filma och sända live och/eller lägga upp på Youtube under eftermiddagen.

Mer info om temagudstjänsterna kommer snart på vår hemsida, www.skarekyrkan.se.