Digital bokcirkel

Vi möts digitalt i en videokonferens som alla deltagare bjuds in till.

Boken ger kunskaper både kring klimatkrisen och hur vi kan tänka teologiskt kring dessa frågor. Alla är välkomna, både den som redan är väldigt engagerad i frågorna och den som vill lära sig mer.