Hälsning från Equmenia Skårekyrkans årsmöte

Scouter på led med händerna på varandras axlar

Årets årsmöte ställdes om till det digitala, och en handfull människor dök upp och satte sig in i alla punkter som togs upp. En ny budget har fastställts, nya spännande projekt har diskuterats och ett nytt verksamhetsår är nu igång. Vi i Ungdomsrådet (UR) vill tacka alla de som dök upp under årsmötet och vi tackar Gud för våra barns och ungas framtid!