Hälsning från församlingens årsmöte

När det ovanliga blir vanligt

Den 14 mars hölls församlingens årsmöte. Denna gång på webben – vilket fungerade utmärkt för oss som var med. Vi kunde prata med varandra och rösta i olika frågor, men visst saknar vi samtalet där vi ser varandra på ”riktigt”, och att alla inte har möjlighet att finnas med digitalt är så tråkigt …

Under årsmötet fick vi bland annat säga TACK! till ordförande Anna-Carin Cléve för åren som församlingens ordförande.

Vi gjorde också återblickar från det märkliga år som gått och planerade framåt med en förhoppning om att på olika sätt snart kunna mötas fysiskt.

Och det är med stor tacksamhet vi fortsätter att vara kyrka – för varandra och för andra!

/Mari Hermansson, ordförande Skårekyrkan