Gudstjänst 11 april

Två Diakonia-anställda

Gudstjänsten 11/4 i Skårekyrkan kan endast ses via Jitsi. Gudstjänsten är nämligen inställd men istället ser vi denna gudstjänst som Diakonia skapat där Unni Jonsson och Ida Hennerdal medverkar. Du kan se gudstjänsten direkt från Diakonias Youtube via länken ovan eller gå in på Jitsi. Det finns även många andra gudstjänster du kan följa.

Gudstjänsten utgår från bibelordet Joh 15:10-17

Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Joh 15:10-17

Det berättas också om Diakonias viktiga arbete runt om i världen!