Oblater för Mänskliga Rättigheter

Vår församling köper våra oblater från Home of Hope i Indien. Det är ett projekt i vår samarbetskyrka där. Projektet är ett rehabilitetscentrum för att ge flickor hopp och trygghet för framtiden. De jobbar med hjälp till självhjälp och har stöttat hundratals flickor genom åren.

Under Corona har beställningarna av oblater gått ner, vilket gjort att bidragen till verksamheten också minskat. Vilket givet vis påverkar verksamheten betydligt.

Jan Sjöblom som är kontaktperson mellan Equmeniakyrkan och Hindustanian Covernant Church berättar att en av kvinnorna på Home of Hope, efter genomgången bibelundervisning, döptes innan pandemin tog fart.

De kvinnor som utbildats att sköta gamla i hemmet, har p g a pandemin fått syssla med annat. De har bl a startat odling av grönsaker. Barnen till kvinnorna på Home of Hope kan under rådande omständigheter inte gå till skolan så dessa finns hemma hela dagarna. 

Sunita, som är HIV-smittad, har varit hos oss i sju år nu har hela tiden ätit HIV- medicin, vilket skadat njurarna och hon måste nu gå på dialys vilket kostar en hel del.

Särkalkar med nattvardsvin och oblater liggande bredvid
Smittsäker nattvard på vår sommargård, Solliden

Ge en gåva

Som ni förstår behöver vi stöd till verksamheten. Vill du ge en gåva till verksamheten gör du det via Betlemheskyrkan i Göteborgs Bg 514-8770 – märk betalningen ”oblater”. Det går också att swisha till 123 093 85 97 märk ”oblater”.

Jan informerar oss också om att Hindustanian Covernant Church, vår systerkyrka, har förlorat flera medarbetare och medlemmar i Covid19. Ta gärna med dem i dina böner.

Skårekyrkans bidrag

Vi fortsätter givet vis beställa oblater från verksamheten i Indien och eftersom vi trots allt fortsatt ha, smittsäkra, mindre nattvardssamlingar så har vi fortsatt göra av med oblater så nu har vi gjort en ny beställning och där med bidragit till verksamheten på Home of Hope!

Kort film från oblattillverkningen