Bibelskolan På rätt spår, i Kil

Vad innebär det att följa Jesus i vår tid? Med Bibelskolan På rätt spår får du under ett år möjligheten att reflektera, inspireras och vägledas till att vara en lärjunge i Jesus efterföljd.

För vem?

  • För dig som är 16 år och uppåt.
  • För dig som vill fördjupa din tro och uppgift i Guds rike.
  • För dig som vill träffa andra med en längtan att bli använd av Gud.

Inriktning och uppgift

Vid starten väljer du en personlig inriktning och uppgift som du vill pröva eller utvecklas i under bibelskoleåret. Du får hjälp med inriktningen i en handledningsgrupp under året. Kanske vill du starta en alphakurs, en aktivitet för barn och unga, pröva att predika eller leda gudstjänst, möta hemlösa eller nya svenskar, ingå i förbönstjänst eller något annat.

Träffar

Under året är det fem fysiska helg-träffar i Kil och fem onsdagkvällar online.

Kostnad

Bibelskolan kostar 1490kr men för ungdomar som är medlem i Equmenia Skårekyrkan sponsrar Equmenia Skårekyrkan och församlingen med totalt 750kr. Kostnaden blir då alltså 740kr.

För mer info, klicka här: