Hela Människan behöver dig!

Brev och hälsning från RIA/Hela Människan Karlstad

Guds Frid.

Jag vill börja med att uttrycka min glädje över att vi Hela människan Ria får vara en del av det ekumeniska arbetet i Karlstad och att vi tillsammans på olika vis finns till för människor runt omkring oss. 

Det har verkligen varit ett annorlunda år i tanke på pandemin och som för oss förde med sig en omställning av vår verksamhet. Många behövande människor söker sig till Ria för mat, kläder, hygienartiklar och samtal. Vårt besöksantal är mellan 50 – 70 pers/dag och med liten personalstyrka har vi öppet 5 dagar/veckan.  

Nu närmar sig sommaren med snabba steg och med tanke på det behov som finns bland våra besökare har vi en önskan om att kunna ha öppet så mycket som möjligt under semestertider. För att klara detta behöver vi fler volontärer som kan hoppa in.

Det behöver inte vara hela dagar eller varje dag i veckan, vi är tacksamma för varje insats. Ni kommer alltid jobba med ordinarie personal.

Vill du hjälpa till?

Hör av dig till Tage Pettersson, tage.pettersson@helamanniskan.se eller 070-510 65 52, för mer info eller om du vill finnas med i arbetet.

Med vänlig hälsning från

Tage Pettersson,

Verksamhetschef,

Hela människan Ria Karlstad