Församlingsmöte

12 september har vi församlingsmöte i Skårekyrkan efter gudstjänsten, ca 12.45.

Frågor som kommer behandlas är: Information och beslut inför Kyrkokonferensen, asfaltering av Skårekyrkans parkering, försäljning av tomt i Rud – och så information och samtal om församlingens verksamhet.

Alla som är medlemmar i vår församling har rösträtt! Även andra får såklart uttrycka sin åsikt.