En dag för klimatet med Grön Kyrka – Nära den goda värmländska jorden

blomsteräng i solnedgång - den goda jorden

Ekumeniska nätverket Grön Kyrka i karlstadstrakten inbjuder till höstsamling 16/10!

Vi inleder med lunchföreläsning kl. 12:00 då Barbro Johansson (Korskyrkan, Karlstad) delar kloka tankar om Guds och evangeliets kallelse till ett hållbart liv, utifrån kursen ”Nära den goda jorden” som hon gått på Hyllie Park Folkhögskola. Det blir gott om tid för frågor och goda samtal med varandra. Och kaffe på maten förstås. Vi räknar med att samlingen i Korskyrkan är färdig kl. 14:00.

Därefter är det dags för en praktisk insats för ett grönare Karlstad, denna aktivitet är ännu inte bestämd, men vi räknar med att hålla på till kl. 16:30.

Vi tar ut ett självkostnadspris för lunchen men i övrigt är deltagandet gratis och öppet för alla!

Ta gärna med en matlåda så kan du köpa med mat hem om vi får rester.

Anmäl dig gärna i facebook-evenemanget.