Internationella insamlingen

Varje år samlar vi i Skårekyrkan och Equmeniakyrkan nationellt in pengar till vårt gemensamma internationella arbete. I år heter insamlingen Se jag vill bära ditt budskap, Herre.

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida gemenskap delas resurser och behov. Det är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom.

Du kan bidra med en gåva via

  • Swish 123 540 6152
  • bankgiro 541-0170

Insamlingen 1a advent – 31 januari 2021-2022 inbringade 109 440 kr, nytt rekord!

Läs mer HÄR.