Jul i Skårekyrkan

24/12   23.30            Julnattsgudstjänst. Anders Persson, Per-Inge Lidén m.fl.

26/12   11.00            Annandagsgudstjänst i Tingvallakyrkan