Ledardag

Lördagen 22/1 har vi en ledardag på Solliden för alla ledare i våra barn- och ungdomsverksamheter.

Ta med det du vill äta/drick (möjlighet att grilla kommer självklart finnas).

Vi börjar med allmän information och några frågor som behöver tas med alla ledare. Sedan går varje grupp till en egen eldplats och planerar den kommande terminen!