Gudstjänst – Församlingslunch och Färdplanssamtal

Färdplanen är skapad av våra kyrkoledare och utgår från Equmeniakyrkans vision: Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Syftet med en färdplan är att fånga in viktiga stråk och framtidsbilder som bidrar till gemensam energi och framtidstro.

Vi möts under fyra onsdagskvällar för att dela gemenskap och fundera kring Färdplanens olika delar. Vi får input i våra samtal genom filmklipp med våra kyrkoledare. Vår pastor Maja Floberg leder dessa kvällar.

Färdplanens teman och bibeltexter jobbar vi också med i Cafégudstjänsterna december 2021 – maj 2022. Våra samtal avslutas sedan med att biträdande kyrkoledare Karin Wiborn kommer till oss och predikar 22/5. På kyrkfikat efteråt har vi möjlighet att sammanfatta våra tankar och ställa frågor till Karin om hur kyrkans arbete ser ut just nu.

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.

Samtidigt är önskan att samtalen får bli riktningsgivande för hur vi arbetar i Equmeniakyrkan framåt. Vi vill möta vår tids utmaningar och behov – för världens skull. Församlingarna i Equmeniakyrkan är olika men tillsammans bildar vi en gemensam kyrka. Ett provisorium på väg mot den fulla enheten.

Färdplanen består av sju segment som presenteras i fyra filmer. Till varje segment finns bibelord att fördjupa sig kring och frågeställningar som en hjälp att fördjupa samtalen kring varje segment. På vägen mot en önskad framtid i Equmeniakyrkan.

Förändring börjar alltid med oss själva. Därför behöver vi tala om och be för detta. Lyssna in vad det betyder personligt men också i våra församlingar och för vår kyrka.

Filmklippen som presenterar de sju segmenten, uppdelat i fyra filmer, hittar du HÄR.

många människor lägger en hand på de andra händer. Gemenskap