Samtalsforum – Leva med ovisshet

Välkommen till åtta fristående samtalstillfällen om tillit, sårbarhet och andlig hälsa som bygger på de byggstenarna som Världshälsoorganisationen lyfter fram som grundläggande för andlig hälsa.

Varje byggsten har fått varsitt tillfälle, då vi lyfter fram den specifika utgångspunkten, samtalar, berättar, och byter erfarenheter om livet.

Vi möts fyra gånger under våren och fyra gånger under hösten. Detta är ett ekumeniskt samarbete, vi är varannan gång i Tingvallakyrkan, Equmeniakyrkan, och varannan gång i Norrstrandskyrkan, Svenska kyrkan. Träffarna sker också i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.

Du kommer de gånger du kan och vill – men vi hoppas att du har möjlighet att vara med så många gånger som möjligt. Däremot tar vi gärna emot en intresseanmälan HÄR så kan vi uppskatta ungefär hur många vi blir!

Vid frågor, kontakta ase.lindberg@svenskakyrkan.se  eller per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se

Vi har ett enkelt fika varje gång.

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.

Välkommen till samtal om livets mål och mening önskar samtalsteamet!