Fasta

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas stora fastan, en förberedelseperiod inför påsken.

Fastan pågår 2 mars till och med 16 april, traditionellt tar en paus under söndagarna vilket gör att det blir 40 dagar av fasta.

Varför fastar vi?

Fastan i vårt kyrkoår är den tid då vi förbereder oss för påskens drama, för Jesu död och uppståndelse. Fastan startar askonsdagen och pågår sedan fram till påskafton.

Att fasta är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. Den som fastar väljer att istället skala av, renodla och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad är gott? Vad kan och bör jag avstå?

Hur fastar vi?

Avstå är fastans huvudverb. Att avstå från något för att vinna något annat. Det vi avstår från är inte nödvändigtvis något dåligt, men det vi vinner är alltid något bättre. Att fasta är alltid frivilligt och är aldrig ett mål utan alltid ett medel.

I år uppmärksammar Equmeniakyrkan att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar. Delta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och ödmjukhet. Bli utmanad, men sätt inte för höga mål. Klimatfasta gärna tillsammans. Det gör det roligare!

I år fokuserar Equmeniakyrkan Klimatfastan på tre T, Tiden, Tallriken, Transporten. I Skårekyrkan har vi valt att göra olika aktiviteter för att uppmärksamma dessa tre teman.

Tiden – Under tre av de promenader vi gör på onsdagarna under fastan (promenaderna sker varje vecka även när det inte är fasta) kommer vår pastor leda oss i en enkel pilgrimsvandring. Detta som ett sätt att utforska möjligheterna till ett lugnare liv. Kanske går det om vi hjälper varandra?

Jorden – den som vi lever på och av – behöver vår vila. Genom att låta fastan sänka vårt tempo kan vi bidra till samtal och nya vanor där vilan få utrymme. Samtidigt kan vi denna fasta få lägga tid på vårt behov av att återknyta och fördjupa vår relation till Gud, genom bön och stillhet. Här kan vi få återupptäcka Guds närvaro i skapelsen. Tidigt i kyrkans historia kallades skapelsen av teologer för den andra av Guds två böcker.

Tallriken – På de två församlingskvällarna under fastan (då vi pratar om Färdplan) kommer vi servera One Planet Plate-mat, dvs. mat som är beräknad att om alla skulle äta mat med samma mängd utsläpp skulle vi klara 1,5 graders-målet.

Du kommer kunna ta del av recepten om du vill laga det hemma!

Transporten – Vi gör ett cykel-kyrkfika! Efter gudstjänsten den 3 april plockar vi på oss det fika vi önskar av det serveringsgruppen ordnat (OBS glöm ej låda/påse för fikat och termos för drycken) och cyklar en kort tur innan vi sätter oss och fikar. Kanske kan du då också få prova någon annans cykel som du blir nyfiken på.

Det spelar roll hur vi väljer att transportera oss. Denna söndag utforskar vi och inspirerar till ett sätt att transportera sig kortare sträckor som inte är så belastande för miljö och klimat. Under fastan uppmuntras vi därför att pröva ett annat förhållningssätt till våra resor. Vi har väldigt olika förutsättningar att utgå från och får börja där vi står. Vi behöver vara öppna för att ibland helt enkelt göra något annat eller avstå från sådant vi brukar göra om vi ska fasta från fossila transporter.

Utforskande och ödmjukhet

Delta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och ödmjukhet. Bli utmanad, men sätt inte i för höga mål. Låt livet bli annorlunda under den här tiden, försök inte att leva som vanligt. Vi behöver få syn på att tillgången till fossila bränslen har lett oss in i livsmönster som är ohållbart i längden.

Inspireras och läs mer

klimatfasta.nu

Klimatfasta – aktiviteter

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.