Cafékväll med församlingsmöte

affisch

Församlingens styrelse bjuder in till en cafékväll med församlingsmöte onsdagen den 4 maj kl. 18.30!

Vi kommer prata om huruvida vi ska anta de stadgar vi röstade om på årsmötet (behövs beslut från två på varandra följande församlingsmöten), hur vi tänker frammåt med arbetet i församlingen med tanke på vår nya anställningssituation till sommaren. M.m.

Varmt välkommen!