Arbetsgrupp för miljö- och klimatfrågor

Skårekyrkans styrelse vill, utifrån synpunkter på årsmötet 2022, tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med miljö- och klimatfrågor! Vill du finnas med i en sådan grupp får du gärna kontakta styrelsen eller någon av våra anställda. Kontaktuppgifter hittar du HÄR.