Årsmöte för Skårekyrkan

Söndagen den 12 mars kl. 10.00 har Skårekyrkan årsmöte i Skårekyrkan. Mötet ajourneras kl. 11.00 för gudstjänst och kyrkfika för att sedan återupptas.

Handlingar till mötet finns tillgängliga här nedan.

Handlingar till Skårekyrkans årsmöte

Kompletterande handlingar till Skårekyrkans årsmöte