Semester och läger

Under sommaren är våra medarbetare på läger och har semester därför har någon i styrelsen jour de veckor ingen är på plats. Du hittar när våra medarbetare har semester och vem som har jour när HÄR.