Årsmöte Skårekyrkan

Här kommer vi publicera all information och alla dokument inför årsmötet 10 mars efter gudstjänsten, ca kl. 11.30.

Handlingar inför årsmötet

Uppdelade i dokument gällande föregående år resp. innevarande år. Dokumenten publiceras efter hand som dom är klara.

Dagordning

Handlingar gällande 2023

Handlingar gällande 2024