Boltzius hem är ett litet museum som idag ägs av Skårekyrkan. För visning av museet ring

Boltzius- hemmet

073-842 76 50

för bokning. Telefonen är inte bemannad utan lyssnas av ett par gånger i veckan. Tala in ett meddelande och ring i god tid när du önskar en visning. Museet är inte uppvärmt, därför har vi bara visningar under sommarhalvåret.

Boltzius-hemmet är stängt för visning 15 oktober till 15 april. Telefonen lyssnas av från 1 april.

Fredrik August Boltzius (1836-1910) var en anmärkningsvärd man som levde i Skåre under sekelskiftet, mellan 1800 och 1900-talet. Boltzius var medlem i Skårekyrkan och arbetade bland annat som gårdfarihandlare och köpte skrot i flera värmländska byar. Men det är inte för detta som Boltzius blivit ihågkommen…

På en av sina skrot-resor blev Boltzius skadad i foten och satte sig i vägrenen och bad till Gud om ett under. Foten blev helad och efter detta började Boltzius be för sjuka och under skedde även där. Lama, blinda och döva blev helade och inom några år spreds hans namn över hela världen. Det har sagts att han blev Nordens störste helbrägdagörelsepredikant.

Tusentals människor besökte Boltzius i hans hem på Centrumvägen i Skåre. Men han gjorde också själv många resor och bad för sjuka på olika håll. Drottningen var en av dem som bad om hans hjälp, vilket gjorde att Boltzius vid åtskilliga tillfällen besökte det svenska kungahuset. Många människor skrev även brev till Boltzius och på Värmlands museum finns 33.000 brev bevarade.

Gudstjänst från Bolziushemmet