Välkommen till vårt museum!

Boltziushemmet

Centrumvägen 12

Boltzius hem är ett litet museum som idag ägs av Skårekyrkan.

Museet är inte uppvärmt och är därför öppet för visning bara under sommarhalvåret 1/5 – 30/9

Bokningstelefonen som inte är bemannad avlyssnas under perioden 15/4 -15/9

För visning av museet: ring och tala in ett meddelande i GOD TID

Boltzius- hemmet

073-842 76 50

Fredrik August Boltzius (1836-1910) var en anmärkningsvärd man som levde i Skåre under sekelskiftet, mellan 1800 och 1900-talet. Boltzius var medlem i Skårekyrkan och arbetade bland annat som gårdfarihandlare. Men det är inte för detta som Boltzius blivit ihågkommen…

På en av sina resor blev Boltzius skadad i foten och satte sig i vägrenen och bad till Gud om ett under. Foten blev helad och efter detta började Boltzius be för sjuka och människor vittnar om helande. Inom några år spreds hans namn över hela världen. Det har sagts att han blev Nordens störste helbrägdagörelsepredikant.

Tusentals människor besökte Boltzius i hans hem på Centrumvägen i Skåre. Men han gjorde också själv många resor och bad för sjuka på olika håll. Drottningen Sofia var en av dem som bad om hans hjälp, vilket gjorde att Boltzius vid åtskilliga tillfällen besökte det svenska kungahuset. Många människor skrev även brev till Boltzius och på Värmlands museum finns 33.000 brev bevarade.

Här hittar du museet