Boltziushemmet

Boltzius hem ägs idag av Skårekyrkan och är inrett som ett litet museum. För visning av museet ring 073-842 76 50 för bokning. Telefonen är inte bemannad utan lyssnas av ett par gånger i veckan. Tala in ett meddelande och ring i god tid när du önskar en visning.

Fredrik August Boltzius (1836-1910) var en anmärkningsvärd man som levde i Skåre i sekelskiftet mellan 1800 och 1900-talet. Boltzius var medlem i Skårekyrkan och arbetade bland annat som gårdfarihandlare och köpte skrot i flera värmländska byar. Men det är inte för detta som Boltzius blivit ihågkommen…

På en av sina skrot-resor blev Boltzius skadad i foten och satte sig i vägrenen och bad till Gud om ett under. Foten blev helad och efter detta började Boltzius be för sjuka och under skedde även där. Lama, blinda och döva blev helade och inom några år spreds hans namn över hela världen. Det har sagts att han blev Nordens störste helbrägdagörelsepredikant.

Tusentals människor besökte Boltzius i hans hem på Centrumvägen i Skåre. Men han gjorde också själv många resor och bad för sjuka på olika håll. Drottningen var en av dem som bad om hans hjälp, vilket gjorde att Boltzius vid åtskilliga tillfällen besökte det svenska kungahuset. Många människor skrev även brev till Boltzius och på Värmlands museum finns 33.000 brev bevarade.