Completorium – kvällsbön

Completorium sker digitalt onsdagar ojämna veckor kl.21.00. Just nu möts vi digitalt via denna länk: meet.jit.si/CompletoriumiSkårekyrkan.

Varje tisdag och torsdag kl. 21 har du även möjlighet att vara med på digitalt completorium med Tallåskyrkan och Svenska kyrkan i Brunskog. Då går du in på denna länk (Zoom, så ett annat videkonferensverktyg men fungerar ungefär lika som Jitsi som vi använder).

När vi ber är det bra att veta att när det står en * görs en kort paus (ca ut och inandning) när det står ett kors är det en kort inandning. L står för ledare och A står för alla. Romersk etta och två är en uppdelning så att några läser I och några II.