Digitala gudstjänster

Söndagar kl. 10.00 firar vi sommarandakt från Solliden på Youtube från 30/5.

Från och med 6 juni har vi även fysiska kvällsandakter på vår sommargård Solliden kl. 18.00.

Pga. ökad smittspridning och tillfälliga lokala rekommendationer för Region Värmland pausar församlingen alla offentliga samlingar 11-27 juni.