Någon mer ska bli sedd

EQUMENIA SKÅREKYRKAN

Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus

Barn och unga är viktiga för Skårekyrkan och har alltid varit genom vår långa historia.

I Skårekyrkan bedrivs barn- och ungdomsarbete av föreningen Equmenia Skårekyrkan, förutom konfirmationen och söndagsskolan som församlingen driver. Equmenia Skårekyrkan erbjuder olika typer av verksamheter så som scout och tonårsaktiviteter och har cirka 50 ideella ledare som tillsammans med de anställda i Skårekyrkan ansvarar för verksamheten. Som förening vill Equmenia Skårekyrkan erbjuda en kristen och drogfri miljö där alla ska få möjligheten att utvecklas efter sin egen förmåga. Equmenia Skårekyrkan är en del av den nationella organisationen Equmenia.

Bli medlem

Som medlem i Equmenia Skårekyrkan är du försäkrad under tiden verksamheten pågår och du har rösträtt på föreningens årsmöte. Medlemsavgiften gör det möjligt för oss att kunna fortsätta bedriva verksamhet för barn och unga i Skåre. Vår medlemsavgift är 220 kr/år och du kan betala den direkt till din ledare, via bankgiro eller swish (se nedan). Märk din betalning med namn och personnummer. Ex. ”NN, ÅÅÅÅ-MM-DD-xxxx”.

Skänk en gåva

Du får gärna stötta vår verksamhet med en gåva, stor eller liten. Du skickar din gåva via Swish eller bankgiro.

Equmenia Skårekyrkans swishnummer: 123 550 28 77

Equmenia Skårekyrkans bankgiro: 541-0170

Stadgar m.m.

Här finns stadgarna för föreningen.

Välkommen till oss!

För mer information, hör av dig till någon av våra anställda eller ladda ner vår folder.