Gudstjänst

På söndagar firar vi gudstjänst i Skårekyrkan och gudstjänsterna är öppna för alla som vill vara med. Där vi sjunger, reflekterar över Bibelns ord och vår tid, bär våra medmänniskor och vår bygd i förbön och får del av Guds välsignelse. Ibland hålls även nattvard under gudstjänsten.

Söndagsgudstjänsten firar vi kl. 11.00 i Skårekyrkan, förutom på sommaren då vi möts kl. 10.00 på Solliden.