Publicerat 

Gudstjänst

Varje söndag firar vi gudstjänst i Skårekyrkan och gudstjänsterna är öppna för alla som vill vara med. Där sjunger vi lovsång, reflekterar över bibelns ord och vår tid, bär våra medmänniskor och vår bygd i förbön och får del av Guds välsignelse. Ibland hålls även nattvard under gudstjänsten.

Söndagsgudstjänsten i Skårekyrkan är kl. 17.00 och under sommaren är gudstjänsten kl. 10.00 på Solliden. Några gånger per termin är det även Fairplay som är en gudstjänst för alla, skapad av ungdomar.

Kyrkskjuts

Från 1 oktober erbjuds kyrkskjuts, ring 072-364 06 90 senast kl. 14:00 på söndagen. Om ingen svarar så tala in ditt namn, din adress och ditt telefonnummer så ringer vi upp och bestämmer tid för hämtning.