Gudstjänster i Skårekyrkan

Vi firar gudstjänst på söndagar kl. 10.00 (med något enstaka undantag) i Skårekyrkan större delen av året. På sommaren håller vi till ute på vår sommargård Solliden.

Gudstjänsterna är öppna för alla som vill vara med! Vi sjunger, reflekterar över Bibelns ord och vår tid, bär varandra och vårt område i förbön och får del av Guds välsignelse. Ibland firar vi även nattvard under gudstjänsten.