Gudstjänst

Varje söndag firar vi gudstjänst i Skårekyrkan och gudstjänsterna är öppna för alla som vill vara med. Där sjunger vi lovsång, reflekterar över bibelns ord och vår tid, bär våra medmänniskor och vår bygd i förbön och får del av Guds välsignelse. Ibland hålls även nattvard under gudstjänsten.

Söndagsgudstjänsten i Skårekyrkan är kl. 11.00 och under sommaren är gudstjänsten kl. 10.00 på Solliden. Några gånger per termin är det även Fairplay som är en gudstjänst för alla, skapad av ungdomar.