Gudstjänst

På söndagar firar vi gudstjänst i Skårekyrkan och gudstjänsterna är öppna för alla som vill vara med. Där vi sjunger, reflekterar över Bibelns ord och vår tid, bär våra medmänniskor och vår bygd i förbön och får del av Guds välsignelse. Ibland hålls även nattvard under gudstjänsten.

Söndagsgudstjänsten firar vi kl. 11.00 i Skårekyrkan, förutom på sommaren då vi möts kl. 10.00 på Solliden.

Just nu, under pandemin, firar vi gudstjänst via Youtube.

Pga. ökad smittspridning och tillfälliga lokala rekommendationer för Region Värmland pausar församlingen alla offentliga samlingar 11-27 juni.

I sommar har vi även fysiska kvällsandakter på Solliden kl. 18.00 på söndagskvällar 6/6-8/8.