Skårekyrkan finns och arbetar lokalt i Karlstad men vi är också en del av den världsvida kyrkan genom internationellt engagemang. Vi har bröder och systrar i tron, runt om hela vår jord. Vi samarbetar därför med kyrkor runt om i världen, både lokalt, regionalt och globalt. Vi ber för varandra, delar erfarenheter genom olika utbyten men också genom ekonomiskt stöd.

Som en del av Equmeniakyrkan bedriver Skårekyrkan internationellt arbete i många länder, däribland Ecuador, Nicaragua, Kongoländerna, Spanien, Syrien, Ryssland och Thailand, för att nämna några. Om du vill veta mer om Equmeniakyrkans internationella arbete, se Equmeniakyrkans hemsida.

Internationell insamlingsperiod

Equmeniakyrkan har varje år en internationell insamlingskampanj mellan första advent och sista januari som vi i Skårekyrkan uppmärksammar. Dessutom går alltid 10 % av intäkterna från kyrkfikat till vårt internationella arbete.

Ge din gåva

Om du vill ge en gåva till Skårekyrkans övriga internationella arbete, kan du göra det genom Skårekyrkans swish: 123-540 61 52 eller bankgiro: 5597-0362. Märk insättningen med ”Internationellt”.

Idrottsskolan i Kimpese

Församlingen och Equmenia Skårekyrkan har en gemensam riktad internationell insamling till idrottsskolan i Kimpese, Kongo-Kinshasa. Det är en skola som drivs i samarbete med vår systerkyrka CEC (Communauté Évangelique du Congo) och dit barn får komma på fritiden, idrotta tillsammans och ha roligt. De idrotter som erbjuds är fotboll, basket, beachvolleyboll och den lokala dansen nzango. Här kan du läsa mer om idrottsskolan, eller följ dem på Instagram.

Motorcykel

Vi har nyligen haft en insamling för att skolan ska kunna köpa en motorcykel som kommer att vara till stor nytta för skolan. Denna insamling har precis nått sitt mål och vi jobbar med att ta fram ett nytt mål!

Ge en gåva till idrottsskolan

Om du vill ge en gåva till idrottsskolan i Kimpese, kan du göra det genom Equmenia Skårekyrkans swish: 123-550 28 77 eller bankgiro: 541-0170. Märk insättningen med ”Kimpese”.

Gemensamt utskott

I Skårekyrkan och Equmenia Skårekyrkan finns ett gemensamt internationellt utskott som jobbar med att lyfta vårt internationella arbete. Om du har frågor angående vårt internationella arbete eller själv vill engagera dig kan du höra av dig till Rasmus Andersson, rasmus-pi.andersson@hotmail.com, sammankallande i utskottet.