Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan kl. 21.00. Completorium är en del av tidebönstraditionen med förskrivna böner, bibeltexter och korta sjungna strofer.

Skårekyrkan

TGIF – ??????

På fredagar är det TGIF i Skårekyrkan! Det är för dig som går i årskurs 7 och uppåt och varje kväll innehåller en programpunkt som avslutas med en andakt. Vi drar igång kl 19 och håller på till cirka 21.30. Program - ????????

Skårekyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst kl 11.00 Tema Änglarna

Skårekyrkan

TGIG – Tårtrace

På fredagar är det TGIF i Skårekyrkan! Det är för dig som går i årskurs 7 och uppåt och varje kväll innehåller en programpunkt som avslutas med en andakt. Vi drar igång kl 19 och håller på till cirka 21.30. Kvällens program TÅRTRACE

Skårekyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst kl 11.00 Tema Lovsång Söndagsskola

Skårekyrkan

TGIF – Uppdrag Skåre

På fredagar är det TGIF i Skårekyrkan! Det är för dig som går i årskurs 7 och uppåt och varje kväll innehåller en programpunkt som avslutas med en andakt. Vi drar igång kl 19 och håller på till cirka 21.30.   Kvällens program UPPDRAG SKÅRE

Skårekyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst kl 11.00 Tema  Att leva tillsammans

Skårekyrkan

Kväll om miljö och klimat

Vi gästas av Diakonia och Emma Sundh (journalist och influencer i dessa frågor). Emma kommer föreläsa och efteråt blir det ett panelsamtal med henne och några till (återkommer om vilka). Detta är en kväll för att ge kunskap, men också sprida hopp och ge verktyg för vad vi kan göra för...

Skårekyrkan

TGIF – Wikiwars

På fredagar är det TGIF i Skårekyrkan! Det är för dig som går i årskurs 7 och uppåt och varje kväll innehåller en programpunkt som avslutas med en andakt. Vi drar igång kl 19 och håller på till cirka 21.30.   Kvällens program WIKIWARS

Solliden

Marknadsdag

Equmenia Skårekyrkans marknadsdag på Solliden Start kl 9.30 Loppmarknad, auktion, chokladhjul, lotterier och servering.

Skårekyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst kl 11.00 Tema Samhällsansvar

Skårekyrkan

TGIF -Halv 8 hos mig

På fredagar är det TGIF i Skårekyrkan! Det är för dig som går i årskurs 7 och uppåt och varje kväll innehåller en programpunkt som avslutas med en andakt. Vi drar igång kl 19 och håller på till cirka 21.30.   Kvällens program HALV 8 HOS MIG