Skårekyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst kl 11.00 Tema Jesus är vårt hopp Predikan Anna Aronsson    

Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan kl. 21.00. Completorium är en del av tidebönstraditionen med förskrivna böner, bibeltexter och korta sjungna strofer

Skårekyrkan

Ekumenisk Gudstjänst HHN

Ekumenisk gudstjänst med nattvard 11.00 Tema Uppenbarelsens ljus Predikan Jan Berglind  

Församlingskväll – Färdplan

Vi möts för gemenskap och samtal kring tre teman: Leva tillsammans; Enhet & identitet; I sin tid. Följande bibeltexter tar vi också med oss in i samtalet: Apg 2:41-47; Joh 17:21-23; Mark 9:2-13, 33-37; Luk 22:25-26. Varmt välkommen!

Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan kl. 21.00. Completorium är en del av tidebönstraditionen med förskrivna böner, bibeltexter och korta sjungna strofer

Skårekyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst kl 11.00 Tema Vaksamhet och väntan Predikan Maja Floberg Sång/Musik Anki Lövenhamn mfl

Skårekyrkan

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard kl 11.00 Tema Kärlekens väg Predikan Robert Magnusson Sång och musik Torbjörn och Anneli Svan och Jannike Karlsson

Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan kl. 21.00. Completorium är en del av tidebönstraditionen med förskrivna böner, bibeltexter och korta sjungna strofer

Skårekyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst kl 11.oo Tema Prövningens stund

Samtalsforum – Leva med ovisshet

Välkommen till en av åtta fristående, ekumeniska, samtalstillfällen om tillit, sårbarhet och andlig hälsa som bygger på de byggstenarna som Världshälsoorganisationen lyfter fram som grundläggande för inre andlig hälsa. Dagens tema är HOPP Ingen anmälan men vi tar gärna emot en intresseanmälan så kan vi uppskatta ungefär hur många vi blir!...