Skårekyrkan

Gudstjänst på Solliden

Välkommen på gudstjänst på Solliden, Gåsörtsvägen 6! Tema: Se vilket hopp: #21 "Leva som förlåten" Predikant: Samuel Abrahamsson

Skårekyrkan

Gudstjänst på Solliden

Välkommen på gudstjänst på Solliden, Gåsörtsvägen 6! Tema: Se vilket hopp: #22 "Lev i kärlek" Predikant: Annelie Sandberg Sång/Musik: Joel och Sophia Holmqvist

Skårekyrkan

Gudstjänst på Solliden

Välkommen på gudstjänst med nattvard på Solliden, Gåsörtsvägen 6! Tema: Se vilket hopp: #23 "Jesus är världens ljus" Predikant: Sven Årnes

Skårekyrkan

Gudstjänst på Solliden och välkomnande av ny medarbetare

Välkommen på gudstjänst på Solliden, Gåsörtsvägen 6! Idag välkomnar vi vår nya medarbetare, Thomas Lundbäck (diakon) som börjat jobba hos oss denna vecka. Tema: Se vilket hopp: #24 "Låt er uppfyllas av Ande" Predikant: Maja Floberg Sång/Musik: Sånggruppen Cygnus

Skårekyrkan

Gudstjänst på Solliden

Välkommen på gudstjänst på Solliden, Gåsörtsvägen 6! Tema: Se vilket hopp: #25 "Älska som Jesus" Predikant: Anders Persson Sång/Musik: Marianne Gustafsson

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med din aktuella kategori:

Kopierad!