Solliden

Grill och andakt

Välkommen till en kväll då grillen är tänd och kapellet öppet för andakt och ljuständning. Var och en tar med det man vill grilla.

Solliden

Grill och andakt på Solliden

Välkommen till en kväll då grillen är tänd och kapellet öppet för andakt och ljuständning. Var och en tar med det man vill grilla.

Skårekyrkan

Familjeteater – Adjö Herr Muffin

Välkommen på familjeteaterföreställningen Adjö Herr Muffin som spelas av teatertruppen Tillfället. Det blir även sång och musik! Förboka dina biljetter nedan, klicka på "Kommer" och boka plats för alla i ditt sällskap. Betalning sker på plats. Tid för insläpp kommer på denna sida några dagar i förväg. Det är en historia om en...

Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan för att be kvällsbön enligt en ekumenisk tidebönstradition kl. 21.00

Skårekyrkan

Politikersamtal

Välkommen till ett samtal med representanter för partierna i Karlstads kommun om människovärde, visioner och hopp! Under kvällen finns möjlighet att köpa fika. Kvällen görs av Skårekyrkan och Tingvallakyrkan.

Skårekyrkan

Filmvisning – Frikyrkans historia

Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande social arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Men hennes historia har samtidigt utelämnats...

Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan för att be kvällsbön enligt en ekumenisk tidebönstradition kl. 21.00

Leva med ovisshet

Välkommen till fristående samtalstillfällen och kort föredrag om tillit, sårbarhet och andlig hälsa! Varje tillfälle lyfts en av de byggstenar som Världshälsoorganisationen ser som grundläggande för inre andlig hälsa. Ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Sensus och Bilda. Under hösten har vi fyra träffar. Kom de gånger du kan och...

Skårekyrkan

TGIF

Thank God It's Friday är Equmenia Skårekyrkans tonårsarbete för ungdomar på högstadiet och äldre. Vi brukar samlas i Skårekyrkan kl 18.45 på fredagar jämna veckor, och har någon sorts aktivitet, tillexempel tårtrace eller vår egen variant på Bäst-i-test. Därefter har vi en andakt där vi samlas i lugn och ro,...

Solliden

Spårarscout

Scouterna möts på Solliden om inget annat anges på patrullens schema

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!