Skårekyrkan

Cafégudstjänst

Cafégudstjänst kl 11.00 Predikan Maja Floberg

Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan kl. 21.00. Completorium är en del av tidebönstraditionen med förskrivna böner, bibeltexter och korta sjungna strofer

Gudstjänst

Gudstjänst tillsammans med sjukhuskyrkan kl 11.00

Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan kl. 21.00. Completorium är en del av tidebönstraditionen med förskrivna böner, bibeltexter och korta sjungna strofer

Skårekyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst kl. 11.00 Tema Försonaren Predikan Julia Strömner

Skårekyrkan

Cafégudstjänst

Cafégudstjänst kl 11.00 Predikan Maja Floberg

Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan kl. 21.00. Completorium är en del av tidebönstraditionen med förskrivna böner, bibeltexter och korta sjungna strofer

Skårekyrkan

Påskdagsgudstjänst

Påskdagsgudstjänst kl 11.00 Tema: Kristus är uppstånden

Skårekyrkan

Gudstjänst

Gudstjänst kl.11.00 Tema: Påskens vittnen

Skårekyrkan

Completorium – kvällsbön

Vi möts i Skårekyrkan kl. 21.00. Completorium är en del av tidebönstraditionen med förskrivna böner, bibeltexter och korta sjungna strofer