Konfirmander bär upp en kanot efter en härlig tur

KONFIRMATION

En resa genom livet och kristen tro

I vår konfirmation får alla frågor plats. Huvudfokus ligger på livets stora frågor och att du som konfirmand får lära dig om Gud och kristen tro i en trygg miljö där vi också har roligt tillsammans!

Vi kommer att diskutera många ämnen under läsåret. Allt från Jesus och bön till relationer och miljö. Från ondska och gudstjänst till framtidstro och församling.

Vi är oftast utomhus, lagar mat över öppen eld, leker, målar och skapar på olika sätt, vandrar och samtalar.

Du är fri att utforska och välja själv. Genom konfirmationen har du möjlighet att lära känna Gud, dig själv och andra… Du behöver alltså inte ha en tro för att vara med och du behöver inte heller vara eller bli döpt.

Har du frågor är det bara att du här av dig till någon av våra anställda

Maja Floberg

Pastor/föreståndare

Ledig måndagar, semester 27/11-2/12

073-462 65 50

maja.floberg@skarekyrkan.se

Konfa GROW

Vi erbjuder även möjlighet att förlänga konfa-upplevelsen med allt vad det innebär genom någon som vi kallar Konfa GROW. Första året efter konfirmationen deltar du i tre kortare läger och på sommaren det längre tonårslägret ENTER.

Frågor och svar om konfirmationen

Konfirmationen i Skårekyrkan är i första hand för dig som går i åttonde klass. Men har du vänner en årskurs över eller under är de också välkomna.

Vi börjar läsningen, som vi har tillsammans med flera Equmeniakyrkor i Karlstadområdet, i oktober och konfirmationsgudstjänsten sker slutet av augusti. Under sommaren har vi ett längre läger, i övrigt har vi också ”somamrlov”.
Vi har en infoträff i slutet av september, se exakt datum i broschyren som du kan ladda ner ovan.
Vi träffas en söndag (kl. 10 eller 11 till 16) och en onsdag (kl. 17-19) i månaden Samt några övernattningar och ett längre konfirmationsläger.

Hålls i flera av Equmeniakyrkorna i Karlstadsområdet och leds av pastorerna i församlingarna. För mer info om vilka församlingar som är med i samarbetet, se broschyren som kan laddas ner ovan.

En av de roligaste delarna av konfirmationen är att åka på läger! Mer information om detta kommer på informationskvällen och under konfirmationsåret.
Vi har en övernattning på hösten, en på våren och ett längre läger under sommaren.

Konfirmationsgudstjänsten blir en söndag i slutet av augusti i Tingvallakyrkan. Som ett minne av konfirmationsläsningen överlämnas en bibel samt ett intyg om genomgången undervisning och ett gruppfoto.
Det hålls även en fest för konfirmanderna med familjer i början av sommaren.

Konfirmationsundervisningen är gratis men vi tar ut ett självkostnadspris för lägren. I detta pris ingår även allt material, mat, bibel och ett konfafoto. Kostnad för detta är 1 500 kr. I det ingår även medlemskap i vår ungdomsförening Equmenia Skårekyrkan under läsåret vilket ger försäkring vid våra aktiviteter.

Att få ha just din tonåring i vår konfirmationsgrupp ser vi i Skårekyrkan som ett stort förtroende. För att konfirmationen skall bli så bra och meningsfull som möjligt ser vi gärna att ni som föräldrar är involverade. Genom detta vill vi skapa insyn, öppenhet och möjlighet till dialog. Vi kommer därför möta er föräldrar några gånger under året. Vi återkommer med datumen för dessa träffar.

Bilder från konfirmationen i Skårekyrkan