Kontakt

Adress:
Skårekyrkan
Renvallsvägen 28
653 50 Karlstad

Telefon:
054-53 12 81

Bankgiro:
Skårekyrkan: 5597-0362
Equmenia Skårekyrkan: 541-0170

Swish:
Skårekyrkan: 123-540 61 52
Equmenia Skårekyrkan: 123-550 28 77

Medarbetare

Anders Persson

pastor (vikariat 25%) och vice församlingsföreståndare

070-821 62 12

Anna Bengtsson

pastor och föreståndare
(ledig måndagar)

073-912 00 26

Övrig kontakt

Anna-Carin Cleve

ordförande Skårekyrkan

070-254 64 62

Ludwig Almer

ordförande Equmenia Skårekyrkan

070-714 85 68

Johan Rodestedt

Webbredaktör

Visning av Boltziushemmet

Ring 072-731 23 69 för bokning.
Telefonen är inte alltid bemannad men
lyssnas av med jämna mellanrum.
Ring därför i god tid vid önskan om visning.

Kondoleanser

i samband med begravningsgudstjänster

Kitty Jonsson
054-53 08 82