Kontakt

Välkommen till oss!

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns för dig.

Carina Haglund

Församlingssamordnare

(50%)

070-335 63 53

carina.haglund@skarekyrkan.se

Maja Floberg

Pastor/föreståndare

073-462 65 50

maja.floberg@skarekyrkan.se

Tanja Halvardsson

vik. ungdomsledare, 25%

079-326 78 50

tanja.halvardsson@skarekyrkan.se

Lokalbokning
Se mer information här.

Visning av Boltziushemmet
Ring 072-731 23 69 för bokning och tala in ett meddelande på telefonsvaren.
Telefonen lyssnas av med jämna mellanrum.
Ring i god tid vid önskan om visning.

Övrig kontakt

Anders Persson

Vice församlingsföreståndare

0708216212

anders@livskonst.se

Anna-Carin Cleve

Kontaktledare & ordförande Skårekyrkan

070-254 64 62

annacarin.cleve@gmail.com

Hjördis Larsson

Ansvarig för kondoleanser

054-53 14 83

Jonas Haglund

ordförande Equmenia Skårekyrkan

070-310 86 62

energiaktion@gmail.com

Kitty Jonsson

Ansvarig för kondoleanser

054-53 08 82

Ge en gåva

Skårekyrkans församling

Bankgiro: 5597-0362
Swish: 123-540 61 52

Equmenia Skårekyrkan

Bankgiro: 541-0170
Swish: 123-550 28 77

Adress

Skårekyrkan
Renvallsvägen 28
653 50 Karlstad