Kontakt

Välkommen till oss!

Skårekyrkan
Renvallsvägen 28
653 50 Karlstad

Telefon: 054-53 12 81


Bankgiro:
Skårekyrkan: 5597-0362
Equmenia Skårekyrkan: 541-0170

Swish:
Skårekyrkan: 123-540 61 52
Equmenia Skårekyrkan: 123-550 28 77

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns för dig.

Carina Haglund

Församlingssamordnare

070-335 63 53

carina.haglund@skarekyrkan.se

Maja Floberg

Pastor

(arbetar 40% under våren 2020)

073-462 65 50

maja.floberg@skarekyrkan.se

Tanja Halvardsson

vik. ungdomsledare, 25%

079-326 78 50

tanja.halvardsson@skarekyrkan.se

Övrig kontakt

Anna-Carin Cleve

Kontaktledare & ordförande Skårekyrkan

070-254 64 62

annacarin.cleve@gmail.com

Hjördis Larsson

Ansvarig för kondoleanser

054-53 14 83

Johan Rodestedt

Webbredaktör

admin@skarekyrkan.se

Jonas Haglund

ordförande Equmenia Skårekyrkan

070-310 86 62

energiaktion@gmail.com

Kitty Jonsson

Ansvarig för kondoleanser

054-53 08 82

Lokalbokning
Se mer information här.

Visning av Boltziushemmet
Ring 072-731 23 69 för bokning.
Telefonen är inte alltid bemannad men
lyssnas av med jämna mellanrum.
Ring därför i god tid vid önskan om visning.