Oavsett hur livet ser ut är det en styrka att få dela tankar och erfarenheter med varandra om livet och den kristna tron.

Vad är då en Livsnära smågrupp?

Det är en mindre grupp som träffas regelbundet och samtalar om livsfrågor, personliga frågor och tron på ett utmanande och stöttande sätt. Det är i mötet med andra människor som vi växer och mognar.

Hör av dig till vår pastor om du vill vara med i en grupp.