Lokalbokning och uthyrning

För uthyrning av våra lokaler

Det finns möjlighet att hyra våra lokaler, vilka är Skårekyrkan och vår sommargård Solliden, för privata tillställningar.

Solliden kan hyras (april – september). Det kostar 200 kr för bokning av uteområdet och 500 kr att hyra lokalerna.

När det gäller kyrkan mailar du till lokalbokning@skarekyrkan.se. Meddela datum, tid och i vilket syfte du vill hyra lokalerna. Ta kontakt i god tid och du får besked inom en vecka.

Vi har en alkohol- och drogfri miljö i våra lokaler.